Mariental, Namibia

Forkyndelse & MøderIngenmands-land

Som Rigssalen ser ud nu i 2007, ny malet på denne side

Set fra Aimablaagte

Tjenestemøde

Vagttårnsstudie med rekorddeltagelse

Hannah & Clementina

Michael & Anton

Forkyndelse i Takrania

Øde område mellem Aimablaagte og Takarania