Særlig forkyndelse:

96km fra Mariental - Patria en farm hvor alle grønsager og frugt produceres1. besøg Svært at råbe dem op så langt fra deres huse...

Saratjie beslutter at vi må gå ind for at hente nøgle

Troede vi skulle studere med én, men hele skolesal fuld.Ca.35 personer kom

2. besøg Meget produktivt landbrug. Får vand fra Hardap Dam

Ernest prøver at finde folk..

Vi parkerer udenfor og går ind...

Får lift det sidste stykke vej bag på et lad

Dejligt at hvile benene

Først studerer vi med en der er kommet

Derefter væltede det ind med folk. Studerede i større grupper

Det hele foregår på flere sprog.

Ser derefter den nye organisationsfilm og brodersamfundet..

Bliver kørt ud til bilen igen