Sydafrika


Paa vej indtil Johannesburg fra Benoni, der er en flot forstad


Loevemor slikker sig efter maaltidet


Efter saadan en gang steg bliver man toerstig


Her er det mig der saetter dagsordenen


Er jeg ikke soed og uskyldig?


Talking to me?


Det altseende oeje


fugl1


fugl2


fugl3


Hannah tiltraekker altid et eller andet


Rubens terrorister Mecko & Dinky


Ruben & Jerry